Financieel coach voor uw werknemer

Heeft u een loonbeslag bij een werknemer?
Heeft u werknemers die minder presteren?
Ziet u dat het ziekteverzuim bij uw medewerkers aan het einde van de maand meer wordt?
Maakt u zich zorgen over uw werknemers

Dan kan Budgetcoach West u en uw medewerkers helpen 

Financiële coaching levert u als werkgever bijzonder veel op. Naast het financiële voordeel, gaan ook uw medewerkers na de juiste financiële coaching weer met plezier naar hun werk, verzuimen niet (meer) en kosten uw organisatie minder tijd (o.a. door geen loonbeslag werknemer meer). Door vroegtijdig ingrijpen worden verdere (geld)problemen voorkomen.

Doelgroep:

particulieren en bedrijven (coachen personeel)

Tevens cliënten van:

advocaat kantoren, scheidingsbemiddelaars, notarissen, accountants, verzuimadviesbedrijven, arbodiensten, gemeente, reïntegratiebedrijven, woningcorporaties enz.