Geen financiële stress meer

In samenwerking met Nieuwe haven hebben wij een uniek traject ontwikkeld om je te helpen met je schulden.

We vinden het namelijk belangrijk dat onnodige stress, kosten en terugval voorkomen moeten worden. In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van schuldhulp. Hier gelden vaak lange wachtlijsten en neemt het te doorlopen traject veel tijd in beslag. Naast dat het lang duurt voordat men duidelijkheid en overzicht heeft, lopen de kosten tijdens dit traject ook onnodig op.

Wij willen dit graag anders en sneller doen!
We brengen samen met jou je financiële situatie in kaart zodat je weet waar je aan toe bent. Daarna worden alle schulden zo snel mogelijk ondergebracht in één overzichtelijke lening (bij Nieuwe Haven) met een lage rente. Tijdens dit traject wordt ook direct het financieel beheer opgestart. Wij zorgen ervoor dat je maandelijkse vaste lasten en de aflossing aan Nieuwe Haven worden betaald. Daarnaast leggen wij reserves aan voor bijvoorbeeld onvoorziene kosten, extra ziektekosten (zoals het eigen risico) en auto onderhoud en dergelijke. 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? 

Neem dan contact met ons op of kijk op de website van Nieuwe Haven