Soms heeft een mens hulp nodig. Dit kan zijn op velerlei terrein, zo ook bij de ordening  van de betaling van de maandelijkse lasten en de administratieve verwerking  daarvan.

Mevrouw  Langeveld  heeft voor mij, na een aantal gesprekken, een strak systeem  ontworpen en opgezet,  dat zij beheert  en uitvoert.  Dit werkt uitstekend. 

Door haar werkelijke belangstelling voor haar clienten en haar intelligentie, doorziet en begrijpt Mevrouw Langeveld snel de noden en  behoeften van haar client en kan daardoor een op maat gesneden practische oplossing bieden.

Nu de dienstverlening door de ( groot )banken steeds  verder achteruit gaat, is er  mijns inziens een grote behoefte aan de assistentie van een budgetcoach van haar kaliber. Ik ben haar dankbaar en  wens haar een bloeiende practijk toe.

De heer Wijnen – april 2012