Financiële hulp voor uw personeel

Financiële hulp in de vorm van een budgetcoach traject zal uw personeel zeker gaan helpen. De situatie wordt zo spoedig mogelijk stabiel gemaakt. Omdat het coachingstraject voor uw medewerker persoonlijk wordt uitgestippeld, is elk traject anders. Indien er schulden zijn, is het inzetten van financieel beheer noodzakelijk voor een goed eindresultaat.

Over het algemeen ziet het coachingstraject er als volgt uit:

  1. Telefonisch kennismakingsgesprek  
  2. Intakegesprek waarin de huidige situatie wordt geïnventariseerd
  3. Na het intakegesprek wordt er een financieel overzicht gemaakt van het afgelopen jaar
  4. Hierna wordt er besproken hoe het afgelopen jaar is verlopen (tweede gesprek)
  5. Zo snel mogelijk zorgen dat de uitgaven worden afgestemd op de inkomsten
  6. Samen met de cliënt de inkomens verruimende maatregelen onderzoeken (besparingen/toeslagen)
  7. Bespreken wat de doelen zijn voor de toekomst en met deze informatie een toekomstplan opstellen
  8. Advies, tips & tricks 
  9. Nazorg en evaluatie

De coaching vindt voornamelijk plaats bij uw medewerk(st)er thuis, maar gedurende het gehele traject (en daarna) is er ruimte voor vragen,per telefoon of e-mail.

Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van uw medewerker. Privacy en geheimhouding zijn gewaarborgd. Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.