Ik ben nadat ik voor de 2e keer aanklopte voor financieele hulp via mijn werkgever bij Corine terechtgekomen. Achteraf gezien was ik nog beter af geweest als mijn werkgever me de eerste keer al in contact had gebracht.

Mijn situatie was ondanks mijn goede inkomen bijna hopeloos, mijn inkomen dekten in principe mijn vaste lasten maar omdat ik jaren geleden een achterstand opgelopen heb en deze nooit goed onder ogen heb willen nemen en geen goed beeld had over mijn financiele situatie is dit geescaleerd tot een hoop met rekeningen van € 30.000,- . Mijn hypotheekverstrekker wilde mijn huis verkopen,ik was een wanbetaler bij de ziektenkosten verzekering en had bijna overal achterstanden. Corine heeft er in eerste instantie voor gezorgd dat alles in beeld was en dat de schuldeisers even een adempauze gaven. Vervolgens hebben we geinventariseerd wat de mogelijkheden waren en hieruit bleek dat de schuldsanering de beste oplossing leek. Ze heeft me ook in dit traject geholpen waardoor ik een traject wat normaal 3 tot 4 maanden duurt in ca 1,5 maand doorlopen heb.Helaas bleek toen dat dit traject me waarschiijnlijk mijn huis zou kosten en mijn naasten van wie ik ook geld geleend had behoorlijk gedupeerd werden.

Ik heb met haar hulp een alternatief plan opgezet en doordat zij hierachter stond was mijn werkgever bereid mij nog een keer te helpen. Over een kleine 3 jaar ben ik helemaal schulden vrij en heb ik echt iedereen zijn geld terug kunnen betalen. In de tussentijd heb ik er al iets onbetaalbaars voor teruggekregen en dan is een enorme rust, geen deurwaarders meer, de postbode komt bijna nooit meer langs en ik weet elke maand waar ik aan toe ben. Corine, bij deze nogmaals heel erg bedankt voor je hulp, deze is het geld dubbel en dwars waard.                                                                                

Andre – december 2013