Oktober 2014

Uitgave boek ‘Succes Ontmaskert
Begin van het jaar 2014 werd ik gebeld door twee schrijfsters die graag een boek wilden uitbrengen.
Het resultaat is bundeling van prachtige verhalen. Bijzonder leuk dat ik hier aan mee mocht werken!